do kasy suma: 0,00 zł
Gwarancja
 1. Firma BLACKCAT WHEELS - TOMASZ GOMÓŁKA zarejestrowana pod adresem: Ogrodnicza 34A 51-180 Szymanów PL zwany dalej "Gwarantem" oferuje gwarancję na swoje produkty w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę, zwanego dalej "Nabywcą" i jest niezbywalna.

 2. Gwarancja obowiązuje przez dwa lata od daty zakupu.

 3. Wszystkie koła dostarczane przez Gwaranta mają ograniczone przeznaczenie, jeśli będą używane poza tym przeznaczeniem, koła nie będą objęte gwarancją, gwarancja jest nieważna, a Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania.

 4. Do użytkownika należy udowodnienie, że jakiekolwiek wady są wadami produkcyjnymi lub winą Gwaranta. Obowiązkiem użytkownika koła jest regularne sprawdzanie koła (kół) w celu określenia potrzeby serwisu lub wymiany.

 5. Gwarancją nie są objęte następujące:
  1. Koła, które były modyfikowane, zaniedbane lub źle konserwowane.
  2. Koła, w których zastosowano niewłaściwe klocki hamulcowe w wypadku obręczy karbonowych z hamulcem obręczowym.
  3. Koła, które zostały poddane myciu myjką wysokociśnieniową i uległy przez to zniszczeniu.
  4. Koła, które zostały uszkodzone w trakcie transportu.
  5. Koła, które były wykorzystywane do użytku komercyjnego.
  6. Koła nieprawidłowo zamontowane lub nieprawidłowo naprawione.
  7. Wszelkie koszty pracy związane z usunięciem, wymianą lub ponownym montażem produktu.
  8. Normalne zużycie produktu. Komponenty mogą mieć objawy zużycia w czasie krótszym niż 6 miesięcy w zależności od ilości użytkowania, rodzaju użytkowania i innych warunków, takich jak teren, pogoda, waga użytkownika i wypadki itp. Obejmuje to wżery lub zakleszczenie lekkich bębenków przez stalowe kasety. Obejmuje to produkty, które osiągnęły koniec swojej normalnej żywotności.

 6. Obrażenia ciała lub szkody powstałe z przyczyn takich jak brak umiejętności, osądu, użycia nieprawidłowych narzędzi, kompetencji lub doświadczenia użytkownika nie są objęte niniejszą gwarancją.

 7. Należy pamiętać, że dotyczy to gwarancji jakości wykonania i nie ponosimy odpowiedzialności za koszty gwarancji związane z wadami, które mogą wystąpić w komponentach podczas normalnego użytkowania. W okresie gwarancji producenta komponenty te powinny być zwrócone do producenta, ale to klient podejmuje decyzję o dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych i ponosi wszelkie związane z tym koszty.

 8. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest odesłanie wadliwego produktu wraz z opisem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu przez Nabywcę za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Gwaranta. Koszty zwrotu pokrywa Nabywca.

 9. Gwarant rozpatruje i zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zwróci Nabywcy naprawiony produkt z opłaconym frachtem.

 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych uprawnień konsumentów wynikających z niezgodności z umową sprzedaży. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl